{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}
{{ error }}

Informacje podane przez Ciebie w tym miejscu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przydzielenia Ciebie albo bliskiej Ci osoby do klinicznego badania naukowego prowadzonego w okolicy potencjalnego uczestnika i skontaktowania się z Tobą w celu sprawdzenia, czy Ty albo bliska Ci osoba chcecie wziąć w nim udział. Pamiętaj, że wprowadzone przez Ciebie informacje będą traktowane jako poufne, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa i dostęp do nich będą mieć wyłącznie podmioty współpracujące z nami w ramach badania klinicznego oraz nasze podmioty stowarzyszone, a także stosowne organy regulacyjne. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania informacji przekazanych na stronie autocruitment.com lub chęci wprowadzenia jakichkolwiek zmian prosimy o kontakt pod adresem info@autocruitment.com.

DigiCert Seal
ABOUT SSL CERTIFICATES